قراءة غير عادية باكية مميزة للغامدي
http://way2gana.net/sup/telawa/mo2ther/houd-ghamde.rm
قراءة غير عادية باكية للشريم
http://way2gana.net/sup/telawa/mo2ther/alm2mnon-alshrem.rm
باكية مؤثرة للعجمي
http://way2gana.net/sup/telawa/mo2ther/al7qa-3gme.rm
قراءة غير عادية للعجمي
http://way2gana.net/sup/telawa/mo2ther/some_of_saad.rm
باكية للكلباني
http://way2gana.net/sup/telawa/mo2ther/alzomr-klbane.rm
باكية للدوسري
http://way2gana.net/sup/telawa/mo2ther/alr7man-dosre.rm


باكية للبراك
http://way2gana.net/sup/telawa/mo2ther/qaf-albraak.rm

الشيخ القطامي ممتازة
http://way2gana.net/sup/telawa/mo2ther/waqe3a-qttame.rm
قراءة باكية للحيدان
http://way2gana.net/sup/telawa/mo2ther/alqyama-al7ydan.rm
قراءة طيبة للحمودي
http://way2gana.net/sup/telawa/mo2ther/ibrahem-7mode.rm


glk dvd] hk df;d _ hjp]d hk ;kj gh jf;d