أحببتها منذ الصغر ..
http://www.archive.org/download/saggr/mp3
http://ia310821.us.archive.org/1/items/saggr/mp3
http://rapidshare.com/files/15699802...__1589___1594_
http://rapidshare.com/files/15634088...__1589___1594_


كرهت عيش النفاقي ..
http://www.archive.org/download/krhat/mp3
http://ia310811.us.archive.org/2/items/krhat/mp3
http://rapidshare.com/files/15634146...75___1602_.mp3


أمّاه ..
http://www.archive.org/download/AMHAA/mp3
http://ia310840.us.archive.org/2/items/AMHAA/mp3
http://rapidshare.com/files/15700056...75___1607_.mp3


أنا السرطان والقارُ ..
http://www.archive.org/download/ana-srtaan/mp3
http://ia310816.us.archive.org/1/items/ana-srtaan/mp3
http://rapidshare.com/files/15700135...__1604___1602_


تزود للذي لا بد منه ..
http://www.archive.org/download/tazood/mp3
http://ia311208.us.archive.org/2/items/tazood/mp3
http://rapidshare.com/files/15700271...___1605___1606


رأيتُ صبيةً ..
http://www.archive.org/download/spihhh/mp3
http://ia310825.us.archive.org/3/items/spihhh/mp3
http://rapidshare.com/files/15700319...10___1577_.mp3


يقول إدريس ..
http://www.archive.org/download/ygooool/mp3
http://ia310833.us.archive.org/0/items/ygooool/mp3
http://rapidshare.com/files/15700386...10___1587_.mp3


رحم الله أبا حفصة عمر ..
http://www.archive.org/download/al-farog/mp3
http://ia310821.us.archive.org/3/items/al-farog/mp3
http://rapidshare.com/files/15700626...___1589____159


سلامٌ على حاضري المسجدِ ..
http://www.archive.org/download/slmmmm/mp3
http://ia310819.us.archive.org/3/items/slmmmm/mp3
http://rapidshare.com/files/15700654...__1610____1575


كان في مصر أميراً ..
http://www.archive.org/download/kan-fi-msr/mp3
http://ia310821.us.archive.org/3/items/kan-fi-msr/mp3
http://rapidshare.com/files/15700773...10___1585_.mp3


avd' F ;hk td lwv Hldvh D ggrhvz Y]vds Hf;v vhzu []h